Personál

MUDr. Richard Tyl - vedoucí lékař


Vzdělání

LF UP Olomouc - ukončeno 1998

Postgraduální vzdělání, atestace

2002 - 1. atestace interní lékařství
2005 - 2. atestace tuberkulóza a plicní nemoci
2006 - zařazení do oboru klinické onkologie

Profesní praxe

1998 - 2002 Plicní oddělení Nemocnice Nový Jičín
2002 - 2007 Klinika TRN FN Ostrava Poruba
2007 - dosud Plicní oddělení Nemocnice Nový Jičín a.s. - zástupce primáře

Členství v organizacích

Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS)
Česká lékařská společnost J.E.Purkyně (ČPFS JEP)
European Respiratory Society (ERS)
Sekce pro intersticiální plicní procesy

Absolvované stáže a studijní pobyty

Stáž funkčního vyšetření plic Ostrava Fifejdy 2004
Studijní pobyt: Queen Mary Hospital, University of Hong Kong, 2009
Stáž bronchologická FN Ostrava, FN Praha Motol
Stáž bronchologická Marseille Francie

Přednášková a publikační činnost:

Publikace v domácích a zahraničních časopisech, přednášky na domácích a zahraničních kongresech. 

Prim. MUDr. Zdeněk Prachař

   

MUDr. Kateřina Bezdíčková - lékař


Vzdělání

3. Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy v Praze - ukončeno 2012

Postgraduální vzdělání, atestace

2014 absolvovaný kmen Vnitřní lékařství 
zařazení do oboru Pneumologie a ftizeologie

Profesní praxe

2012 - dosud Plicní oddělení Nemocnice Nový Jičín a.s.

Členství v organizacích

Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS)
Česká lékařská společnost J.E.Purkyně (ČPFS JEP)
European Respiratory Society (ERS)

Absolvované stáže a studijní pobyty

Studijní pobyt v zahraničí - Universitá degli Studi di Udine, Itálie)
Studijní pobyt v zahraničí - Bosnat

Přednášková a publikační činnost:

Přednášky na domácích kongresech

Marie Trojnarová

sestra