Komplexní funkční vyšetření plic

 • spirometrie (základní křivka F-V) včetně bronchodilatačních testů
 • bodypletysmografie
 • vyšetření plicní difúze
 • nespecifické bronchoprovokační testy s metacholinem u dětí i dospělých
 • zátěžové bronchoprovokační testy

Spirometrie (křivka průtok objem)

 • základní vyšetření plicních funkcí
 • v určitých případech provádění bronchodilatačních testů ( testy na rozšíření průdušek )
 • v určitých případech provádění bronchoprovokačních testů ( testy na zúžení průdušek)

Bodypletysmografie (celotělová pletysmografie)

 • vyšetření dovoluje změření nitrohrudního objemu plynu a změření odporů v dýchacích cestách
 • součástí vyšetření je i základní spirometrie, křivka průtok-objem
 • přínosem je přesné určení ventilační poruchy a jejího stupně 
 • možnost hodnocení plicní hyperinflace

Vyšetření plicní difúze - měření transferfaktoru TLCO

 • provádí se při podezření na poškození plic nebo poruchy plicního oběhu, tedy poškození přenosu plynů mezi plicními sklípky a krví 
 • před vyšetřením nekouřit!!! 

Nespecifické bronchoprovokační testy (BPT) s metacholinem u dětí i dospělých

 • hodnocení bronchiální hyperreaktivity (BHR) - přecitlivělosti průdušek
 • sledování reaktivity průdušek v průběhu léčby 
 • před testem by neměla být požita káva, čokoláda, cola, černý čaj a nekouřit, není nutné lačnění
 • vyšetřovaný (u dětí zákonný zástupce) podepíše informovaný souhlas s vyšetřením na našem pracovišti

Zátěžové bronchoprovokační testy u dětí i dospělých

 • provádí se k vyloučení přecitlivělosti průdušek na zátěž ( pozátěžového bronchospasmu), k vyloučení ponámahového bronchiálního astmatu
 • vyhodnocují se dechové parametry před a po zátěži
 • den před vyšetřením se musí vyšetřovaný vyvarovat větší fyzické námahy
 • před vyšetřením nepít kávu, střídmě jíst, posledních 12 hodin nekouřit a nepít alkohol, ponechat pravidelnou medikaci
 • vyšetřovaný (u dětí zákonný zástupce) podepíše s vyšetřením informovaný souhlas.