Komplexní plicní vyšetření

Klinické vyšetření pacientů s dechovými obtížemi, naplánování nejvhodnějších vyšetření a účinné terapie.