Bronchoskopie


  • Bronchoskopie je zákrok, který umožňuje pomocí optického přístroje prohlédnutí dolních cest dýchacích, případně odběr hlenu nebo části tkáně k dalšímu vyšetření.
  • Důvodem bronchoskopie je podezření na závažné onemocnění průdušek, plic nebo pohrudnice, onemocnění jiného orgánu, které se do oblasti hrudníku a plic šíří, případně léčba těchto onemocnění.  

  • Získaný materiál je podroben příslušné laboratorní a mikroskopické analýze sloužící k upřesnění povahy nemoci.

Jaký je režim pacienta před výkonem:

  • Před výkonem je třeba informovat lékaře, zda nejste alergický(á) na některý dezinfekční nebo znecitlivující přípravek a léky, zda netrpíte zvýšenou krvácivostí, cukrovkou, astmatem nebo jiným závažným onemocněním. 

  • Před výkonem je třeba 4 hodiny nejíst, nepít a nekouřit. Ranní léky můžete zapít vodou, pokud Váš lékař neurčí jinak.

  • Před vlastním vyšetřením bude provedeno znecitlivění dutiny ústní, hrtanu a hlasové štěrbiny aerosolem znecitlivující látky za pomocí spreje, inhalátoru nebo přímo roztokem látky. Při větší dráždivosti je možné těsně před výkonem podat nitrožilní injekci ke snížení úzkosti a vnímání nepříjemných pocitů.

  • Před výkonem je třeba podepsat informovaný souhlas s výkonem

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu:

  • Pro zhoršené polykání je třeba 2 hodiny po výkonu nejíst a nepít.
  • O dalším budete informováni vyšetřujícím lékařem po provedeném výkonu