Vyšetření vydechovaného NO


  • Vyšetření, kterým se stanovuje množství vydechovaného oxidu dusnatého a tím se hodnotí přítomnost a intenzita alergického zánětu v dýchacích cestách
  • Vyšetření se provádí u pacientů s podezřením na průduškové astma